PALVELUKSESSANNE:

TIIMI KOKENEITA JA LAHJAKKAITA ASIANTUNTIJOITA

PALVELUKSESSANNE:

TIIMI KOKENEITA JA LAHJAKKAITA ASIANTUNTIJOITA
ASIANTUNTIJOILLAMME ON LAAJA JA MONIPUOLINEN KÄYTÄNNÖN KOKEMUS SEKÄ OSAAMINEN TYÖSUHTEISIIN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ
Minna Saarelainen

Minna konsultoi työnantajayrityksiä ja -yhteisöjä kaikissa työoikeudellisissa ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Hänellä on yli 23 vuoden asianajajakokemus työoikeudellisesta riidanratkaisusta, yritysjärjestelyistä, ulkoistamisista, uudelleenjärjestelyistä, työturvallisuus- ja syrjintäasioista sekä työntekijöiden ja johdon vastuukysymyksistä. Minnalla on pitkä kokemus toimimisesta työnantajien pitkäaikaisena kumppanina päivittäisissä työoikeuskysymyksissä sekä välimiehenä välimiesmenettelyissä.

Minna on Suomen Asianajajaliiton työoikeusasiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja hän on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi eMBA-tutkinnon Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Lisäksi CEDR on hyväksynyt hänet toimimaan sovittelijana kansainvälisissä liikeriidoissa.

Chambers Europe on arvioinut Minnan yhdeksi johtavista työoikeusasiantuntijoista Suomessa.

  +358 400 705 770
  minna.saarelainen(at)emplaw.fi
  linkedin.com/in/minnasaarelainen

EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Minna Saarelainen
EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Minna Saarelainen
EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Antti Rajamäki
Antti Rajamäki

Antti konsultoi työnantajayrityksiä, yritysjohtoa ja työnantajayhteisöjä kaikissa työoikeudellisissa ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Ennen EMPLaw’n perustamista Antti työskenteli Neste- ja Kesko- konsernien palveluksessa työsuhdejuristina, joten hänellä on erinomainen tuntemus työnantajayritysten päivittäisten työsuhdeasioiden hoitamisesta, yritysjohdon ja HR-asiantuntijoiden kanssa työskentelystä sekä konsernien sisäisistä yhteistoimintamenettelyistä. Samaan aikaan Antti toimi yhtiöiden edustajina myös asianomaisissa työnantajajärjestöjen työmarkkinavaliokunnissa.

Antti on lisäksi työskennellyt useita vuosia työoikeuteen erikoistuneena juristina kahdessa suomalaisessa asianajotoimistossa keskittyen muun muassa työoikeudellisten riitojen ratkaisuun, yritysjärjestelyihin, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin sekä yhteistoimintamenettelyihin.

Antti on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon Helsingin yliopistossa ja on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

  +358 50 465 7446
  antti.rajamaki(at)emplaw.fi
  linkedin.com/in/anttirajamaki

Antti Rajamäki

Antti konsultoi työnantajayrityksiä, yritysjohtoa ja työnantajayhteisöjä kaikissa työoikeudellisissa ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Ennen EMPLaw’n perustamista Antti työskenteli Neste- ja Kesko- konsernien palveluksessa työsuhdejuristina, joten hänellä on erinomainen tuntemus työnantajayritysten päivittäisten työsuhdeasioiden hoitamisesta, yritysjohdon ja HR-asiantuntijoiden kanssa työskentelystä sekä konsernien sisäisistä yhteistoimintamenettelyistä. Samaan aikaan Antti toimi yhtiöiden edustajina myös asianomaisissa työnantajajärjestöjen työmarkkinavaliokunnissa.

Antti on lisäksi työskennellyt useita vuosia työoikeuteen erikoistuneena juristina kahdessa suomalaisessa asianajotoimistossa keskittyen muun muassa työoikeudellisten riitojen ratkaisuun, yritysjärjestelyihin, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin sekä yhteistoimintamenettelyihin.

Antti on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon Helsingin yliopistossa ja on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

  +358 50 465 7446
  antti.rajamaki(at)emplaw.fi
  linkedin.com/in/anttirajamaki

EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Antti Rajamäki
EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Antti Rajamäki
Annamaria Mattila

Annamaria konsultoi työnantajayrityksiä, yritysjohtoa ja työnantajayhteisöjä kaikissa työoikeudellisissa ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa.

Ennen siirtymistään EMPLaw’n palvelukseen, Annamaria työskenteli työsuhdejuristina Cargotec Oyj:ssä vastuullaan päivittäinen työoikeuskonsultointi Suomessa sekä johtajasopimukset, henkilöstöpolitiikat ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt globaalilla tasolla. Annamaria on myös aiemmin työskennellyt työoikeuteen erikoistuneena lakimiehenä suomalaisessa asianajotoimistossa sekä työmarkkinajuristina kunta-alan työnantajajärjestössä.

Työoikeusosaamisensa lisäksi Annamaria on suorittanut kauppatieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa (pääaineena vero-oikeus) ja työskennellyt henkilöverotukseen ja työvoiman kansainväliseen liikkuvuuteen erikoistuneena asiantuntijana PwC:llä.

  +358 40 158 5673
  annamaria.mattila(at)emplaw.fi
  linkedin.com/in/annamaria-mattila

EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Annamaria Mattila
EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Annamaria Mattila
EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Anu Peusaari
Anu Peusaari

Anu työskentelee toimistopäällikkönämme vastaten kaikesta hallinnollisesta sekä assistenttityöstä ja on yhteyshenkilö toimiston päivittäiseen toimintaan liittyvissä asioissa.

Anu on kokenut ammattilainen työskenneltyään aiemmin vastaavissa tehtävissä toisessa suomalaisessa asianajotoimistossa.

Anu on suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

  +358 41 501 1664
  anu.peusaari(at)emplaw.fi
  linkedin.com/in/anupeusaari

Anu Peusaari

Anu työskentelee toimistopäällikkönämme vastaten kaikesta hallinnollisesta sekä assistenttityöstä ja on yhteyshenkilö toimiston päivittäiseen toimintaan liittyvissä asioissa.

Anu on kokenut ammattilainen työskenneltyään aiemmin vastaavissa tehtävissä toisessa suomalaisessa asianajotoimistossa.

Anu on suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

  +358 41 501 1664
  anu.peusaari(at)emplaw.fi
  linkedin.com/in/anupeusaari

EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Anu Peusaari
EMPLaw, henkilöstö, people, attorneys, Anu Peusaari
AUTAMME MIELELLÄMME

Ota yhteyttä